GROW MORE BIO – COZYME W.S.C.

BIO – COZYME W.S.C. is concentrated micro-biological biostimulant and soil inoculants. The spray dried powder contains various free living soil microbes and their food reservoir. The biomass, which it provides enhances metabolic activity, facilitating a more complete and balanced nutrient assimilation by the plant.

Category:

English

BIO – COZYME W.S.C. is concentrated micro-biological biostimulant and soil inoculants. The spray dried powder contains various free living soil microbes and their food reservoir. The biomass, which it provides enhances metabolic activity, facilitating a more complete and balanced nutrient assimilation by the plant.

BIO – COZYME increases the nitrifying, nitrogen fixing and native micro-organism population by nitro–bacteria, which have the ability to fix nitrogen from the atmosphere and activate soil reserves of chemical nitrogen. Phosphor-bacteria stimulate release of both soluble phosphorus (strong bray) by microbial activity.

Tagalog

Ang Grow More Biocozyme ay kumpletong abono upang masuportahan ang bulaklak at bunga ng sitaw. May taglay din po itong “Seaweed Extracts” at “Humic Acid” upang malabanan ng halaman ang iba’t ibang stress na tumatama sa halaman lalo na sa panahon ng pamumunga. Nagtataglay din ang Grow More Biocozyme ng bilyon-bilyong beneficial soil microbes upang maiwasan ang pag-asim ng lupa at mailayo sa mga sakit na nagmumula sa lupa. Sana po ay masubukan ninyo ang Grow More Biocozyme.

6-8 table spoon per knapsack sprayer at 10-14 day intervals.

6 to 8 kutsara kada knapsack sprayer. 10 to 14 days po ang interval ng pag-spray.

“Majica variety dies during rainy season. After Drenching mixture on the plants, the plant rejuvinate, became productive again” – Manny P, Sili (Majica) Farmer, Nueva Ecija