The Philippines’ partner in Soil Rejuvenation & Complete Crop Nutrition

The Philippines’ partner in Soil Rejuvenation & Complete Crop Nutrition

Fast Service

Expert Advice

Large Network

We are your partner in abundant production

Servicing the agriculture sectors since 1980.

Nourish, Fertilize and Protect

SAGREX products provide the nutrients needed that will help and sustain the growth of your crops.

“Simula nung gumamit ako ng Duofus at Humic Acid, nagkaroon ng unting-unting pagbabago sa lupa kong sinasaka. Una, naging buhaghag ito na dating matigas na. Pangalawa, gumanda at tumaas ang ani kolalo na sa maisan ko. Ang dati ko lang ina-ani ay pitong (7) tonelada ngunit ngayon ay siyam at kalahating (9.5) tonelada na. Bilib talaga ako sa kumbinasyong Duofos at Humic Acid!. Hindi lang pangpa-ganda ng lupa, pang-dagdag ani pa!.”

Felimon Nituan
Binalonan, Pangasinan
Crop: Yellow Corn

“Simula nung gumamit ako ng Duofus at Humic Acid, nagkaroon ng unting-unting pagbabago sa lupa kong sinasaka. Una, naging buhaghag ito na dating matigas na. Pangalawa, gumanda at tumaas ang ani kolalo na sa maisan ko. Ang dati ko lang ina-ani ay pitong (7) tonelada ngunit ngayon ay siyam at kalahating (9.5) tonelada na. Bilib talaga ako sa kumbinasyong Duofos at Humic Acid!. Hindi lang pangpa-ganda ng lupa, pang-dagdag ani pa!.”

Felimon Nituan
Binalonan, Pangasinan
Crop: Yellow Corn

“Simula nung gumamit ako ng Duofus at Humic Acid, nagkaroon ng unting-unting pagbabago sa lupa kong sinasaka. Una, naging buhaghag ito na dating matigas na. Pangalawa, gumanda at tumaas ang ani kolalo na sa maisan ko. Ang dati ko lang ina-ani ay pitong (7) tonelada ngunit ngayon ay siyam at kalahating (9.5) tonelada na. Bilib talaga ako sa kumbinasyong Duofos at Humic Acid!. Hindi lang pangpa-ganda ng lupa, pang-dagdag ani pa!.”

Felimon Nituan
Binalonan, Pangasinan
Crop: Yellow Corn

Buy our products online or find a distributor near you